מלון אואזיס ספא קלאב-אישור הסדר פשרה

הודעה על שינוי הסדר פשרה שאושר במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית
ניתנת בזאת הודעה כי בתאריך 30.7.2023 נתן בית המשפט המחוזי בחיפה (כב' השופט בולוס) החלטה, בה אישר שינוי של הסדר פשרה שנחתם בין הצדדים במסגרת ת"צ 56849-02-20 ג'ינו ואח' נ' מ.נ.ש.ר - מלונאות בע"מ ואח' וקיבלת תוקף של פסק דין מיום 22.5.2022 (להלן: "פסק הדין").

  1. בהתאם לשינוי הסדר הפשרה, תוענק הנחה בשיעור 18% ממחיר המחירון הנקוב באתר המלון עבור חופשה ללא "אקסטרות" לכל באי המלון, וזאת עד לשווי ההטבה שנקבעה בפסק הדין, בסך 350,000 ש"ח (כולל מע"מ) (להלן: "ההטבה").
  2. עם סיום מיצוי ההטבה תינתן הודעת עדכון.
הודעה לעיתונות – אישור הסדר פשרה
גלובס יום ב'-ג' | י"ד-ט"ו בסיון תשפ"ב | 14-13 ביוני 2022
 
 
הודעה לעיתונות – אישור הסדר פשרה
מעריב יום ג' | ט"ו בסיון תשפ"ב | 14.6.2022

X