הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

בתובענה ייצוגית (ת"צ 16989-09-20).


X