הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית
ת"צ (חיפה) 16989-09-20 אלירן סימנדוייב נ' פרימה מלונות ותיירות ישראל 1977 בע"מ


X